Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser i disciplinærsager

Frise med billeder

>>> Tilbage til forside >>> Tilbage til afgørelser

Nævnets afgørelser i disciplinærsager

Nævnet står for teknisk revision af tilstandsrapporter, og i de tilfælde hvor tilstandsrapportens kvalitet ikke er god nok, gennemfører nævnet en disciplinærsag mod den pågældende bygningssagkyndige. Nævnet kan tildele påtaler, advarsler, bøder eller frakende den sagkyndige retten til at udarbejde tilstandsrapporter.

 

Tidligere afgørelser

Fra 2006-2011 blev teknisk revision af tilstandsrapporter gennemført af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Disse tidligere afgørelser kan ses i anonymiseret form her: