Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Ikke fulgte afgørelser

Frise med billeder

Her kan du se en liste over afgørelser, som ikke er blevet fulgt af den beskikkede bygningssagkyndige

Nedenfor findes en liste over de bygningssagkyndige, som ikke har efterlevet afgørelser fra nævnet.

Der sker offentliggørelse i de sager, hvor den bygningssagkyndige ikke følger afgørelsen og heller ikke giver meddelelse til nævnet herom.

Er en afgørelse indbragt for retten, kan offentliggørelse ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger.

Er der sket offentliggørelse af navnet på en bygningssagkyndig, og afgørelsen efterfølgende efterleves, bliver oplysningerne om den bygningssagkyndige slettet fra listen.

Er der sket offentliggørelse af navnet på en bygningssagkyndig, og afgørelsen efterfølgende indbringes for retten, bliver oplysningerne om den bygningssagkyndige slettet fra listen. Offentliggørelse af oplysningerne om den bygningssagkyndige kan herefter først ske, når den endelige afgørelse fra retten foreligger.

Oplysninger om en sag kan ikke fremgå af listen i mere end 1 år.

Du kan læse den offentliggjorte afgørelse i sagen ved at søge i databasen over afgørelser.

Følgende bygningssagkyndige har ikke efterlevet nævnets afgørelser:

Thomas Rievers (j.nr. 16105)

Aage Jensen (j.nr. 17112)

John Uhlott (j.nr. 17160)