Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Frise med billeder

Sammensætningen af Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

På baggrund af indstillinger modtaget fra SBI, Forbrugerrådet Tænk, Forsikring og Pension, Danske Advokater og Advokatsamfundet, Danske Ark og Brancheforeningen for Bygningssagkyndige, har Erhvervs- og Byggestyrelsen i henhold til lov om beskikkede bygningssagkyndige § 9, stk. 2, foretaget udnævnelse af nævnsmedlemmer til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Nævnet har følgende sammensætning:

Formandskab

Landsdommer Norman E. Cleaver

Repræsentanter for forbrugerne

Ingeniør Helen Amundsen

Rådsmedlem Jan Howardy

Suppleanter:

Jurist Tina Dhanda

Rådsmedlem Erik Jørgensen

Repræsentanter for erhvervet

Arkitekt MAA Claus P. Seidel

Cand.jur. Karina Lindequist

Suppleanter:

Cand.jur. Marlene Askholm

Bygningssagkyndig Michael Madsen

Personer med særlig kendskab til huseftersynsordningen

Seniorforsker og civilingeniør Eva Møller

Advokat Henrik Høpner

Suppleanter:

Forskningschef og civilingeniør Niels-Jørgen Aagaard

Advokat Tina Bach