Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16143

Afgørelsesdato: 08. maj 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 72. møde afholdt den 8. maj 2017Sagen vedrører:

Yder- og indervægge

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 8. maj 2017.

Klager har den 14. september 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Løs puds på indvendige bagmure og skillevægge af gasbeton i stueetage.
Klager har gjort krav på 220.306,25,- kr.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har anerkendt dækning af dele af forholdet, men omkostningerne til udbedring af forholdet ligger, efter afskrivning, under klagers selvrisiko på 5.000,- kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Da undersøgelse af forhold med løs puds alene skal foretages stikprøvevis af den bygningssagkyndige i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten, finder nævnet, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at den bygningssagkyndige har begået fejl eller forsømmelser ved ikke at bemærke forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald, skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms, jf. faktura. Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF