Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16166

Afgørelsesdato: 08. maj 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 72. møde afholdt den 8. maj 2017Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 8. maj 2017.

Klager har den 27. oktober 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Der er konstateret utæthed ved taget i tilbygningen.
Klager har gjort krav på 20.000 kr. svarende til klagers selvrisiko.

Klager har tegnet ansvarsforsikring i xx, som har overdraget forsikringsaftalen til xx. Forsikringen dækker forholdet. Klagers selvrisiko er 20.000,- kr.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 15.000,- kr. inkl. moms til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af den bygningssagkyndige med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet bemærker, at skaden kunne konstateres ved en visuel besigtigelse, og at skaden var bemærket i den tilhørende allonge til tilstandsrapporten. Da forholdet ikke er tilstrækkeligt udbedret, burde den bygningssagkyndige ikke have slettet forholdet fra allongen. Videre bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har anført, at der mangler en afslutning på østgavlen, som nævnet i det konkrete tilfælde finder, skulle have været nævnt under et selvstændigt punkt i tilstandsrapporten.

Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Da klagers ejerskifteforsikring dækker forholdet, fastsættes erstatningen efter fradrag for forbedringer til 15.000 kr.

Under henvisning til sagens udfald skal den bygningssagkyndige betale udgifter til syn og skøn med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF