Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16169

Afgørelsesdato: 08. maj 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 72. møde afholdt den 8. maj 2017Sagen vedrører:

Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 8. maj 2017.

Klager har den 8. november 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold I tilstandsrapporten:

1. Fejlangivelse af tagets restlevetid.
Klager har gjort krav på 16.667,00 kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist dækning.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Udgifter til syns- og skønserklæringen på 3.500,- kr. inkl. moms skal betales
af klager til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Indledningsvis bemærker nævnet, at sagen har været sat i bero den 8. december 2016, og er genoptaget pr. 17. februar 2017.
Skønsmanden anfører, at taget er i rimelig god stand, at tagryggen er udskiftet dels på grund af nedbrydning og dels på grund at stormskade, at revnerne i tagpladerne kan være opstået i den forbindelse, og at der ikke er konstateret utætheder i taget. På den baggrund finder nævnet ikke, at det er sandsynliggjort, at der på besigtigelsestidspunktet var forhold på taget, som skulle være anført i tilstandsrapporten.
I tilstandsrapporten skal registreres skader eller risiko for skader. Registreringen af tagets restlevetid som 10 år eller mere er en fejlangivelse af den bygningssagkyndige, der burde have anført levetiden 5-10 år, men det er alene formalitetsfejl, som ikke er omfattet af skadesbegrebet i
huseftersynsordningen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald, skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms. Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF