Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16183

Afgørelsesdato: 08. maj 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 72. møde afholdt den 8. maj 2017Sagen vedrører:

Vinduer og døre
Gulvkonstruktion og gulve

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 8. maj 2017.

Klager har den 28. november 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. sætning af vestlig boligdel med op til 9 cm.
2. Sætning af gulv i badeværelse med 2 cm.
3. Vinduer i badeværelse og viktualierum er skæve.
4. Fald på gulv i viktualierum.
5. Sætning af gulv i udestue.

Klager har gjort krav på 460.000 kr. + moms.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist dækningstilsagn.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.
Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms, jf. faktura.
Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, sætning af vestlig boligdel, finder nævnet, under henvisning til de oplysninger, der er givet i tilstandsrapporten vedrørende sætningsskader, at den bygningssagkyndige i tilstandsrapporten har beskrevet forholdet i tilstrækkeligt omfang til, at klager er gjort bekendt med problematikken i bygningsdelen. Den bygningssagkyndige har derfor ikke begået fejl eller forsømmelser og er således ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 2 og 3, finder nævnet, at klager ikke tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at forholdet var til stede på tidspunktet for den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen. Der er således ikke holdepunkter for at antage, at forholdet burde være anført i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 4, fald på gulv i viktualierum, finder nævnet, at der ikke er tale om en skade, som den bygningssagkyndige skal registrere i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige har derfor ikke begået fejl eller forsømmelser og er således ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 5, sætning af gulv i udestue, finder nævnet, at det ikke er muligt at fastslå, om den beskrivelse, som findes i tilstandsrapporten, var forkert i 2013. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms. Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF