Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16193

Afgørelsesdato: 08. maj 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 72. møde afholdt den 8. maj 2017Sagen vedrører:

Kældre/krybekældre/terrændæk

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 8. maj 2017.

Klager har den 5. december 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Der er opsat væv på kældervæg og konstateret skimmel.

Klager har gjort krav på omkostningerne til udbedringen af forholdet.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket afvist at dække forholdet.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.
Udgifter til syns- og skønserklæringen på 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager til nævnet, jf. faktura.
Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Indledningsvis bemærkes, at medmindre andet er aftalt, skal bygningsgennemgangen være visuel ved brug af enkelte tekniske håndredskaber og orienterende målinger, men uden anvendelse af destruktive indgreb.

Nævnet finder, at klager ikke tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at forholdet med skimmelvækst visuelt kunne konstateres under den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen. Der er således ikke holdepunkter for at antage, at forholdet burde være anført i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms. Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF