Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17036

Afgørelsesdato: 28. juni 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har modtaget Deres klage af 23. februar 2017 over tilstandsrapport xx, der er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

De klager over, at den bygningssagkyndige i tilstandsrapporten har anført forkert karaktergivning vedrørende ydervæggene på ejendommen, da det har vist sig, at pudset efterfølgende er faldet af i store flager. De har i klagen oplyst, at alt pudset på facader og gavle nu er renset af.

Den bygningssagkyndige har i mail af 29. marts 2017 afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Da forholdet er udbedret, vurderer nævnet, at det ikke vil være muligt gennem syn og skøn at konstatere, hvordan tilstanden var, da den bygningssagkyndige besigtigede ejendommen. Nævnet finder derfor, uanset de indsendte oplysninger, at sagen er bevismæssigt uegnet til behandling i den sagsbehandlingsform, nævnet anvender. Sagen afvises derfor, jf. Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 10, stk. 3.

Klagegebyret på 275,- kr. returneres til Deres Nemkonto.

Syn og skøn

Nej