Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 15171

Afgørelsesdato: 18. august 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige traf den 20. april 2016 afgørelse i klagesagen vedrørende klage over tilstandsrapport xx, ejendommen xx.

De har den 5. maj 2017 underskrevet forkyndelsen og fremsendt denne til nævnet. Nævnets afgørelse af 20. april 2016 anses dermed for forkyndt for Dem den 5. maj 2017.

Den 14. juni 2017 sender De en mail til nævnet, hvori De henviser til en tilstandsrapport fra 2012, som De mener indeholder nyt i sagen. De mener desuden, at nævnets afgørelse er truffet på et uholdbart grundlag. Nævnet betragter Deres henvendelse som en anmodning om genoptagelse af nævnets afgørelse.

Afgørelse

Da anmodningen om genoptagelse er modtaget senere end 30 dage efter forkyndelsen, afvises anmodningen om genoptagelse, jf. § 34, stk. 3, i nævnets forretningsorden.

Nævnets afgørelse af 20. april 2017 fastholdes derfor.

Syn og skøn

Nej