Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16179

Afgørelsesdato: 18. august 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 74. møde afholdt den 18. august 2017Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 18. august 2017.

Klager har den 23. november 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1) Tagpap-skader er ikke beskrevet i tilstandsrapport.
2) Sandwichopbygning med pap, 100 mm skumisolering og pap er ikke konstateret.

Klager har gjort krav på 144.000,- kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har givet dækningstilsagn. Selvrisiko er 20.000,- kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 20.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen deles således, at 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager og 7.500,- kr. inkl. moms betales af den bygningssagkyndige til nævnet jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, tagpap, finder nævnet, at den bygningssagkyndige skulle have beskrevet skaden i tilstandsrapporten, da der er tale om synlige forhold. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 20.000,- kr. svarende til selvrisikoen.

Vedrørende forhold 2, sandwichopbygningen med pap, finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har begået fejl ved ikke at nævne forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndig er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald deles omkostninger til syn og skøn, således at klager betaler 3.500,-kr. inkl. moms og den bygningssagkyndige betaler 7.500,- kr. inkl. moms, jf. faktura. Nævnet afholder de resterende omkostninger.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF