Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17009

Afgørelsesdato: 18. august 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 74. møde afholdt den 18. august 2017Sagen vedrører:

Gulvkonstruktion og gulve
Vådrum

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 18. august 2017.

Klager har den 12. januar 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Der mangler klinker under vasken i badeværelset på 1 sal.
2. Der mangler en kasse omkring rørene under vasken i badeværelset på 1. sal.
3. Vådrumsmembranen er ikke tæt.
4. Der stikker et ubeskyttet kobbervandrør til toilet op af gulvet.
5. Der mangler niveauforskel mellem gulv i badeværelse og gang.
6. Fuge mellem bundkarm og klinkegulv mangler/er løs*
7. Der er ingen gulvafløb udenfor bruseniche som har opkant mod rummet.

*Klagepunkt 5 indeholdt 2 spørgsmål, hvorfor dette er opdelt i 2, hhv. spørgsmål 5 og 6.

Klager har gjort krav på omkostninger til udbedringer, skønsmæssigt fastsat til 40.000,- kr.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Vedrørende forhold 1, 3 - 6 bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdene falder under den mindstegrænse, som nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 2, bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige i tilstandsrapporten alene skal registrerer forhold, der udgør en skade eller risiko herfor. Nævnet finder ikke, at den bygningssagkyndige skulle have omtalt forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 7, bemærker nævnet, at idet den bygningssagkyndige har betragtet badeværelset som renoveret og ikke som nyindrettet, er forholdet beskrevet tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Nævnet finder, at den bygningssagkyndige har beskrevet det omtalte forhold i tilstandsrapporten tilstrækkeligt. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale sagsomkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms. Nævnet afholder de resterende omkostninger. Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF