Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17024

Afgørelsesdato: 18. august 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 74. møde afholdt den 18. august 2017Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 18. august 2017.

Klager har den 14. februar 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Utætheder i taget.

Klager har gjort krav på udbedring.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har givet dækningstilsagn. Selvrisiko er 5.000,- kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har ikke fremlagt forklaring.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 5.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelse.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af den bygningssagkyndige med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige burde have beskrevet skaderne på tagbelægningen/rygning samt den deraf følgende opfugtning af spær og lægter i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig.
Erstatningen fastsættes til selvrisikoen på 5.000,- kr.

Den bygningssagkyndige skal således betale omkostningerne til syn og skøn på 11.250,- kr. inkl. moms, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF