Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17103

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har den 13. september 2017 modtaget klageskema vedrørende klage over tilstandsrapport nr. xx af 9. juli 2013, der er udfærdiget af bygningssagkyndig xx.

De klager over, at den bygningssagkyndige i tilstandsrapporten ikke har anført, at der er svamp i taget samt der ikke er certifikat på taget, hvilket betyder, at der ikke er et brandhæmmende underlag, Sepatec, hvilket medfører, at taget er ulovligt, da der kun er 7,5 meter til nærmeste hus.

De har oplyst, at de påklagede forhold er udbedret.

Afgørelse

Da forholdene er udbedret, vurderer nævnet, at det ikke vil være muligt gennem syn og skøn at konstatere, hvordan tilstanden var, da den bygningssagkyndige besigtigede ejendommen.

Nævnet finder derfor, uanset de indsendte oplysninger, at sagen er bevismæssigt uegnet til behandling i den sagsbehandlingsform, nævnet anvender. Sagen afvises derfor, jf. Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 10, stk. 3.

Klagegebyret på 275,- kr. returneres til Deres NemKonto.

Syn og skøn

Nej