Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17126

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Yder- og indervægge

Indledning

Klagenævnet har modtaget Deres repræsentants mail af 9. oktober 2017 vedrørende klage over tilstandsrapport nr. xx, udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

De har i Deres klage anført, at den bygningssagkyndige i 2012, da tilstandsrapporten blev udarbejdet, ikke har foretaget de fornødne undersøgelser af ejendommen, idet han ikke konstaterede forrådnelse eller ned-brydning i træbeklædningen på de ydre vægge.

Det fremgår af klagen, at den pågældende tilstandsrapport blev udarbejdet den 30. august 2012, og at De overtog ejendommen den 1. marts 2013. Der er således forløbet 5 år siden udfærdigelsen af tilstandsrapporten og 4,5 år fra De overtog ejendommen.

Afgørelse

Under disse omstændigheder finder nævnet, at De, såfremt forholdet kunne konstateres, da den bygningssagkyndige gennemgik ejendommen, har udvist en sådan passivitet, at De har fortabt retten til at rejse krav mod den bygningssagkyndige ved nævnet.

Sagen afvises derfor som uegnet til behandling i nævnet, jf. § 10, stk. 3 i bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Klagegebyret på 275,- kr. returneres til Deres NemKonto.

Syn og skøn

Nej