Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17150

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Kældre/krybekældre/terrændæk

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har den 26.oktober 2017 modtaget klageskema vedrørende klage over tilstandsrapport nr. xx af 21. juni 2014, der er udfærdiget af bygningssagkyndig xx.

De klager over, at der i tilstandsrapporten ikke er beskrevet, at der er risiko for fugt bag vægbeklædning på kældervæg.

De har oplyst, at det påklagede forhold er dækket af ejerskifteforsikringen, dog med en selvrisiko på 20.000,-kr., og at der er sket delvis udbedring.

Afgørelse

Da forholde er delvist udbedret, vurderer nævnet, at det ikke vil være muligt gennem syn og skøn at konstatere, hvordan tilstanden var, da den bygningssagkyndige besigtigede ejendommen.

Nævnet finder derfor, uanset de indsendte oplysninger, at sagen er bevismæssigt uegnet til behandling i den sagsbehandlingsform, nævnet anvender. Sagen afvises derfor, jf. Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 10, stk. 3.

Klagegebyret på 275,- kr. returneres til Deres NemKonto.

Syn og skøn

Nej