Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17092

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Kældre/krybekældre/terrændæk

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 25. juli 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 25. februar 2015 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Manglende beskrivelse i tilstandsrapport af utilstrækkelig ventilation til krybekælder i oprindelig hus.
2. Manglende beskrivelse i tilstandsrapporten af manglende ventilation til krybekælder i tilbygning.

Klager har gjort krav på hhv. udbedring og selvrisiko.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket forhold 2. Selvrisiko er 5.000,- kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar i forhold 1 og tilbudt 5.000,- kr. i forhold 2.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, utilstrækkelig ventilation af krybekælder, bemærker nævnet, at den bygningssagkyndige skal vurdere, om ventilationen er tilstrækkelig ud fra det visuelt konstaterbare. Nævnet finder, at der ikke har været visuelle indikationer på utilstrækkelig ventilation af krybekælderen under den bygningssagkyndiges besigtigelse.

Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig vedrørende dette forhold.
Vedrørende forhold 2, manglende ventilation af krybekælder i tilbygning, bemærker nævnet, at gulvkonstruktionen anses for at være udført som terrændæk i tilbygningen. Ved en sådan dækkonstruktion er der ikke krav om ventilation til udeluft.

Nævnet finder, at der ikke har været visuelle konstaterbare forhold, der skulle give den bygningssagkyndige anledning til bemærkninger i tilstandsrapporten.

Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke har begået fejl vedrørende dette forhold og således ikke er erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF