Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17105

Afgørelsesdato: 15. december 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 77. møde afholdt den 15. december 2017Sagen vedrører:

Lofter/etageadskillelser

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. december 2017.

Klager har den 29. august 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 26. april 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Tagrum er forurenet af asbestfibre.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket forholdet. Selvrisiko er 5.000 kr.
Klager har gjort krav på 5.000 kr. svarende til selvrisikoen.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet bemærker, at den bygningssagkyndiges besigtigelse er baseret på en visuel gennemgang af de pågældende bygningsdele. Den bygningssagkyndige skal i tilstandsrapporten alene registrere forhold, der udgør en skade eller risiko herfor.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet tilstrækkeligt i tilstandsrapporten, idet der samlet set kun er tale om en yderst begrænset risiko for, at personer vil kunne tage skade. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig vedrørende forholdet.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF