Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17019

Afgørelsesdato: 22. januar 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 78. møde afholdt den 22. januar 2018Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 22. januar 2018.
Klager har den 1. februar 2017 klaget over tilstandsrapport nr. XX af 17. november 2015 vedrørende ejendommen [adresse]. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig XX.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Trækgener på 1. salen
2. Tagrender ligger løst i rendestene
3. Forkert udført tagfod
4. Inddækning sidebygning mod hovedbygning ikke udført korrekt
5. Tagsten ligger uens
6. Forkert restlevetid på tagpap
7. Dør på 1. sal skæv
8. Dør mod udestue kan ikke lukke korrekt
9. Væg i entré buler
10. Tagrender på bygning C ligger løst
11. Tagsten på bygning C ved rygning ligger forkert
12. Tagsten på bygning C er ikke fastgjort korrekt
13. Inddækninger på skorsten på bygning C er ikke udført korrekt
14. Tagfod på bygning C er ikke udført korrekt
15. Isolering på loftet bygning C er ikke udført korrekt
16. Fugtplamager på læmur

Klager har gjort krav på udbedring af forholdene.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har delvist accepteret at dække forholdene. Selvrisiko er
20.00 kr. for den første skade, derefter 5.000 kr. pr. skade.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos XX.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 59.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Under henvisning til sagens udfald deles omkostningerne til syns- og skønserklæringen således, at 3.500,- inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. af den bygningssagkyndige til nævnet.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, 3, 12 og 14, bemærker nævnet, at huseftersynsordningen omfatter en visuel gennemgang af ejendommen, uden brug af destruktive indgreb, hvor den bygningssagkyndige skal anføre skader eller nærliggende risiko for skade under besigtigelsen. Nævnet finder ud fra en samlet vurdering, at klager ikke tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at forholdene var synlige under den bygningssagkyndiges gennemgang. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 2, løse tagrender, finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 14.000 kr.

Vedrørende forhold 4, inddækning ikke udført korrekt, finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 10.000 kr.

Vedrørende forhold 5 og 13 bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdene, hver for sig, er under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 6, forkert restlevetid på tagpap, finder nævnet, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 7, skæv dør, finder nævnet, at der ikke er tale om et forhold, som den bygningssagkyndige skal notere i tilstandsrapporten, idet kontrol af døre kun skal foretages stikprøvevis. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 8, dør mod udestue og forhold 9, bulet væg i entre, bemærker nævnet, at huseftersynsordningen omfatter en visuel gennemgang af ejendommen, hvor den bygningssagkyndige skal anføre skader eller nærliggende risiko for skade under besigtigelsen. Nævnet finder ud fra en samlet vurdering, at klager ikke tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at forholdene var til stede under den bygningssagkyndiges gennemgang. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 10, løse tagrender på bygning C, finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 10.000 kr.

Vedrørende forhold 11, tagsten ligger forkert på bygning C, finder nævnet, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 25.000 kr.

Vedrørende forhold 15 og 16 finder nævnet, at der ikke er tale om forhold, som den bygningssagkyndige skal notere i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald deles omkostningerne til syns- og skønserklæringen således, at 3.500,- inkl. moms skal betales af klager og 3.750,- kr. af den bygningssagkyndige til nævnet.


Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF