Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17111

Afgørelsesdato: 22. januar 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 78. møde afholdt den 22. januar 2018Sagen vedrører:

Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 22. januar 2018.

Klager har den 6. september 2017 klaget over tilstandsrapport nr. XX af 30. marts 2015 vedrørende ejendommen XX. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig XX.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Nedbrudt træ i bærende konstruktion under udestuen, i vinduesrammer og i gelænder ved terrasse på carportens tag

Klager har gjort krav på 80.750 kr.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring.
Forsikringen har accepteret at dække forholdet. Selvrisiko er 5.000 kr. pr. skade.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos XX.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, nedbrudt træ, bemærker nævnet, at huseftersynsordningen omfatter en visuel gennemgang af ejendommen, uden brug af destruktive indgreb, hvor den bygningssagkyndige skal anføre skader eller nærliggende risiko for skade under besigtigelsen. Nævnet finder ud fra en samlet vurdering, at klager ikke tilstrækkeligt har sandsynliggjort, at forholdet var synligt under den bygningssagkyndiges gennemgang. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF