Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18003

Afgørelsesdato: 23. marts 2018

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har den 13. januar 2018 modtaget klageskema vedrørende klage over tilstandsrapport nr. xx af 10. januar 2018, der er udfærdiget af bygningssagkyndig xx.

De klager som sælger af ejendommen. De har oplyst overfor nævnet, at ejendommen ikke er solgt endnu.

De har klaget over, at den bygningssagkyndige ikke vil ændre den forventede restlevetid vedrørende tagkonstruktionen. De kræver at tilstandsrapporten slettes fra registeret, samt at De ikke skal betale for tilstandsrapporten.

Afgørelse

Nævnet bemærker, at det ikke har kompetence til at slette tilstandsrapporten fra registeret.

Nævnet finder ikke grundlag for at fratage den bygningssagkyndige honoraret for tilstandsrapporten, uanset om angivelsen af tagets forventede restlevetid ikke er korrekt, da dette ifølge nævnets praksis betegnes som en formalitetsfejl.

Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klagegebyret på 275,- kr. returneres til Deres NemKonto.