Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18011

Afgørelsesdato: 23. marts 2018

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har modtaget Deres klage af 24. januar 2018 over tilstandsrapport xx af xx, der er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

De klager over, at hverken tilstandsrapporten eller sælger har oplyst, at der ligger en skjult bærende rem på gulvet af ejendommens 1. sal, hvorefter De mener, at De har betalt for 4 m2, som De ikke kan udnytte.

Afgørelse

Hertil bemærker nævnet indledningsvist, at det ikke kan behandle eventuelle krav mod sælger af ejendommen. Nævnets kompetence er begrænset til klager over tilstandsrapporter.

Det er anført, at den bærende rem er skjult. Tilstandsrapporten udarbejdes ud fra en visuel gennemgang af ejendommen, hvor den bygningssagkyndige skal notere skader eller risiko for skader. Nævnet finder, at forholdet ikke udgør en skade i huseftersynsordningens forstand, uanset om det var visuelt konstaterbart.

Da der således ikke er udsigt til, at De vil kunne få medhold i Deres klage, afviser nævnet klagen i medfør af § 10, stk. 2, i bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Klagegebyret på 275,- kr. vil blive returneret til Deres NemKonto.