Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17128

Afgørelsesdato: 23. marts 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 79. møde afholdt den 23. marts 2018Sagen vedrører:

Vinduer og døre

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. marts 2018.

Klager har den 12. oktober 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 6. juli 2013 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Er redningsåbninger i 3 værelser mangelfulde?

Klager har gjort krav på udbedring.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har accepteret at dække forholdet. Selvrisiko er 5.000 kr.

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 5.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Under henvisning til sagens udfald skal den bygningssagkyndige betale omkostningerne til syn og skøn på 11.250,- kr. inkl. moms.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, redningsåbninger, finder nævnet, at det er en fejl, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet forholdet i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 5.000 kr. svarende til selvrisikoen.

Under henvisning til sagens udfald skal den bygningssagkyndige betale omkostningerne til syn og skøn på 11.250,- kr. inkl. moms.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF