Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17158

Afgørelsesdato: 23. maj 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 80. møde afholdt den 23. maj 2018Sagen vedrører:

Gulvkonstruktion og gulve
Vådrum

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 23. maj 2018.

Klagers repræsentant har den 14. december 2017 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 30. november 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:
1. Fugtskader i gulv i soveværelse hidrørende fra tilstødende badeværelse. Der klages over, at skaden i tilstødende badeværelse, som blev angivet for i tilstandsrapport for l0 år siden med K3, gentages i den gældende tilstandsrapport med K3 - og ikke som en UN skade.

Klager har gjort krav på 120.000,- kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har ikke dækket forholdet.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet bemærker, at forholdet i soveværelset er udbedret. Nævnet kan derfor ikke bedømme, om forholdet var visuelt konstaterbart fra soveværelset under den bygningssagkyndiges besigtigelse.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige i kraft af sin registrering af flere kritiske forhold på badeværelset med beskrivelse af potentielle konsekvenser heraf, har gjort klager opmærksom på forholdet i tilstrækkeligt omfang. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF