Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18/00687

Afgørelsesdato: 20. juni 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 81. møde afholdt den 20. juni 2018Sagen vedrører:

Vådrum

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 20. juni 2018.

Klager har den 30. januar 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 3. november 2014 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Manglende K3 bemærkninger for manglende gulvafløb uden for bruseniche med opkant i 2 badeværelser.

Klager har gjort krav på udbedring.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har ikke dækket forholdet.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet bemærker, at der ikke er tale om et ulovligt forhold, og at forholdet hverken udgør en skade eller en nærliggende risiko for skade. Det bemærkes endvidere, at forhold vedrørende bygningens lovlighed efter offentlige forskrifter, bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen, falder uden for huseftersynsordningen. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF