Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18-02443

Afgørelsesdato: 10. september 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 82. møde afholdt den 10. september 2018Sagen vedrører:

Lofter/etageadskillelser
Gulvkonstruktion og gulve

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 10. september 2018.

Klager har den 5. april 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 5. januar 2017 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold mangler i tilstandsrapporten:

1. Trægulve på 1. sal knirker, er med lunker og er skæve. Knirkelyden kan høres ned i stueetagen.

Klager har gjort krav på udbedring af forholdet.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har ikke givet dækningstilsagn til forholdet.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet bemærker indledningsvist, at det ikke i sig selv er en skade, at der kan forekomme knirkende lyde fra trægulve. Den bygningssagkyndige skal i tilstandsrapporten alene registrere forhold, der udgør en skade eller en nærliggende risiko herfor. Ved sin gennemgang af ejendommen bør den bygningssagkyndige registrere overdrevent knirkende gulve. Nævnet bemærker, at det ikke er muligt at vurdere, hvorvidt de nu konstaterbare knirkelyde har været af samme intensitet ved den bygningssagkyndiges besigtigelse.

Nævnet finder det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er tale om forhold, som den bygningssagkyndige burde have bemærket i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige findes således ikke erstatningsansvarlig vedrørende forholdet.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms. Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF