Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18-00904

Afgørelsesdato: 15. oktober 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 83. møde afholdt den 15. oktober 2018Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. oktober 2018.

Klager har den 8. februar 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 17. august 2015 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Skimmel på undertag

Klager har gjort krav på udbedring ved udskiftning af undertag og sanering af spær og indbo.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist dækning.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet bemærker, at den bygningssagkyndige har beskrevet skaden vedrørende defekt dampspærre tilstrækkeligt i tilstandsrapporten samt angivet risikoen ved manglende udbedring. Endvidere bemærkes, at der er gået over 2,5 år mellem tilstandsrapportens udarbejdelse og skønsforretningen, hvorfor nævnet lægger til grund, at der siden tilstandsrapporten blev udarbejdet er sket en skadesudvikling som følge af mangelfuld udbedring.

Nævnet finder det ikke godtgjort, at der visuelt fra loftslem var konstaterbar skimmel i tagrummet under den bygningssagkyndiges besigtigelse i 2015. Endvidere bemærker nævnet, at konstruktionsopbygningen er korrekt, såfremt dampspærren er tæt. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms. Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF