Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18-02388

Afgørelsesdato: 15. oktober 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 83. møde afholdt den 15. oktober 2018Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. oktober 2018.

Klager har den 30. marts 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 23. december 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Ulovlig tagdækning (Ondulineplader) på beboelsesbygning, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

Klager har gjort krav på 70.000,- kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen dækker ikke forholdet.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 14.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen på 11.250,- kr. inkl. moms skal betales af den bygningssagkyndige til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet finder, at der er tale om en ulovlig konstruktion, som medfører en risiko for brand- og personskade, hvilket den bygningssagkyndige skulle have registreret i tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndiges registrering i tilstandsrapporten vedrørende tagkonstruktionen er således mangelfuld. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 14.000,- kr. efter fradrag for forbedring.

Under henvisning til sagens udfald, skal den bygningssagkyndige betale omkostninger til syn og skøn med 11.250,- kr. inkl. moms, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF