Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18-01091

Afgørelsesdato: 15. oktober 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 83. møde afholdt den 15. oktober 2018Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. oktober 2018.

Klagers repræsentant har den 22. februar 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 14. februar 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Beskadigede tagplader

Klager har gjort krav på 49.687,50 kr.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket forholdet. Selvrisiko er 5.000,- kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har ikke anerkendt erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 5.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af den bygningssagkyndige med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige burde have registreret de revnede tagplader i tilstandsrapporten, særligt når dette er anført i tilstandsrapporten fra 2014, da den tidligere registrering bør skærpe den bygningssagkyndiges opmærksomhed på bygningsdelen. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til klagers selvrisiko på 5.000,- kr.

Under henvisning til sagens udfald, skal den bygningssagkyndige betale omkostninger til syn og skøn med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF