Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 14077

Afgørelsesdato: 04. april 2016

Nævnsmøde: Klagenævnets 60. møde afholdt den 4. april 2016Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Nævnet traf afgørelse i sagen den 25. november 2014. Nævnet fandt, at den bygningssagkyndige var erstatningsansvarlig og skulle betale 79.000,- kr. til klager. Den bygningssagkyndige blev pålagt at betale omkostninger til syn og skøn med 10.000,- kr.

Den 15. december 2014 meddelte den bygningssagkyndige, at man ikke ønskede at følge afgørelsen.

Den 17. december 2014 meddelte nævnet den bygningssagkyndige, at opkrævning af syns- og skønsomkostninger ville afvente dom i sagen.

Der foreligger nu dom i sagen af 10. februar 2016 fra retten i Odense, hvorefter den bygningssagkyndige frifindes.

Afgørelse

Under henvisning til den nu foreliggende dom skal den bygningssagkyndige ikke betale omkostninger til syn og skøn.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF