Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16033

Afgørelsesdato: 18. august 2016

Nævnsmøde: Klagenævnets 63. møde afholdt den 18. august 2016Sagen vedrører:

Vådrum

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 18. august 2016.
xx har den 28. februar 2016 klaget over tilstandsrapport xx af 30. oktober 2015 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:
1. Samlinger i vinylbelægning på gulv og ved opspring i badeværelse på 1. sal er ikke tætte.
2. Der er en lunke på gulvet i brusenichen i badeværelset på 1. sal.
3. Der er ikke gulvafløb uden for brusenichen i badeværelset på 1. sal.

Klager har ikke tegnet ejerskifteforsikring.

Klager har gjort krav på omkostningerne til udbedring af forholdene.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Udgifterne til syns- og skønserklæringen på 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1 og 2 bemærker nævnet, at udgifterne til udbedring af forholdene (efter fradrag for forbedringer), falder under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2 i nævnets forretningsorden. Den bygningssagkyndige er derfor ikke erstatningspligtig.

Vedrørende forhold 3 finder nævnet, at da der ikke er krav om gulvafløb fra rum, der ikke er vandbelastede, og som er sikrede mod overløb fra vandforsynede installationer, har den bygningssagkyndige ikke begået fejl eller forsømmelser og er således ikke erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald skal omkostningerne til syns- og skønserklæringen på 3.500,- kr. inkl. moms betales af klager til nævnet.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF