Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16062

Afgørelsesdato: 18. august 2016

Nævnsmøde: Klagenævnets 63. møde afholdt den 18. august 2016Sagen vedrører:

Gulvkonstruktion og gulve

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 18. august 2016.

xx har på vegne af xx 2. maj 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx af vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1) Gulvbræt er flækket og gulvbrædder er underdimensioneret og giver efter ved betrædning.
Klager har gjort krav på 46.437,50 kr.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har dækket forholdet. Selvrisiko er 5.000,- kr.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx

Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Udgifter til syns- og skønserklæringen på 3.500,- kr. inkl. moms skal betales af klager til nævnet, jf. faktura

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Det fremgår af sagen, at gulvbrættet først er flækket efter klagers overtagelse af ejendommen, og således ikke har været til stede ved den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen. Den bygningssagkyndige har taget et klart og præcist forbehold for besigtigelse af gulvene i stuen i tilstandsrapporten, og der er ikke oplyst omstændigheder, som giver anledning til at antage, at manglen ved gulvets beskaffenhed skulle bemærkes ved en normal besigtigelse. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige ikke er erstatningsansvarlig.

Under henvisning til sagens udfald, skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms. Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF