Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 
Frise med billeder

Hvordan klager du til nævnet?

Du kan klage ved at sende et udfyldt klageskema med relevante bilag til nævnet. Her kan du downloade og udfylde klageskemaet.

Om nævnet

Nævnet behandler klager over tilstandsrapporter fra sælger og køber af fast ejendom. Nævnet behandler desuden disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige.

Senest opdaterede afgørelser

Klagesager er opdateret den 29. august 2016

Disciplinærsager er opdateret den 03. august 2016

Teknisk revision

Der gennemføres løbende kontrol af tilstandsrapporternes kvalitet. Hvis der er alvorlige fejl i en tilstandsrapport, kan nævnet rejse en disciplinærsag mod den beskikkede bygningssagkyndige, der har udarbejdet rapporten.

Seneste afgørelser

Årsberetning 2015

Læs årsberetning 2015 for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige


Årsberetninger og statistik

Love og regler

Her kan du danne dig et overblik over den lovgivning, der regulerer Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige og huseftersynsordningen generelt.


Læs om regler på området