Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Syns- og skønsmænd

Frise med billeder

Syns- og skønsmanden er personligt udpeget til at bistå nævnet med at udarbejde syns- og skønserklæringer i klagesager, og kontrolrapporter som et led i den tekniske revision.

Nævnet har tilknyttet et fast korps af 11 syns- og skønsmænd, som skal bistå nævnet ved behandlingen af klagesager og ved udførelse af teknisk revision. Syns- og skønsmanden udpeges for en 4-årig periode.

Syns- og skønmanden skal opfylde betingelserne for at blive beskikket som bygningssagkyndig og fungere eller have fungeret som sådan. Det sikrer, at syns- og skønsmanden besidder den fornødne erfaring og byggefaglige kompetencer.

En beskikket bygningssagkyndig er en professionel fagmand. Han har en byggeteknisk grunduddannelse samt en uddannelse i reglerne for bygningsgennemgang. Derudover har han mindst fem års erfaring i at gennemgå og vurdere bygninger.

Syns- og skønsmanden udvælges bl.a. efter geografiske hensyn og efter antallet af tilstandsrapporter udarbejdet inden for hvert område i det pågældende år. Ved vurderingen af den enkelte syns- og skønsmand lægges der også vægt på, hvorvidt den enkelte har haft erfaring med at foretage syn og skøn eller teknisk revision. Der lægges desuden stor vægt på en solid erfaring med at udarbejde tilstandsrapporter, og den enkeltes evne til at udarbejde tilstandsrapporter i overensstemmelse med håndbogen.

Nævnets syns- og skønsmandskorps pr. 11. september 2017

- herunder kan du se korpsets sammensætning opdelt efter regioner

Nordjylland:

Lars Balle, Vodskov

Midtjylland:

Claus Jensen, Århus

Peter Frilund, Viborg

Kim Hedegaard Bested, Holstebro

Sønderjylland og Fyn:

Jens Erik Christensen, Kolding

Søren Thomsen, Svendborg

Svend Bondesen, Rødekro

Sjælland og Lolland Falster:

Sven Heiner, Slagelse

Erik Tonsberg, Tølløse

Kbh., Nordsjælland og Bornholm:

Michael Spove, Vanløse

Yvonne Schack Barding, København N