Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 16199

Afgørelsesdato: 28. juni 2017

Nævnsmøde: Klagenævnets 73. møde afholdt den 28. juni 2017Sagen vedrører:

Yder- og indervægge

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 28. juni 2017.

Klager har den 11. december 2016 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 25. oktober 2013 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Facade mod syd-øst: Forvitret murværk
2. Facade mod nord-øst: Forvitret murværk
3. Facade mod nord-vest: Forvitret murværk; kraftigt
4. Facade mod syd-vest: Forvitret murværk, kraftigt.

Klagepunkterne samles under ét samlet forhold.

Klager har gjort krav på omkostninger til udbedring af forholdet.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har afvist at give dækningstilsagn.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring i xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 80.000 kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af den bygningssagkyndige med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet finder, at den bygningssagkyndige ikke har beskrevet skadens omfang, art og konsekvens tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Nævnet bemærker, at det vurderes, at facadernes tilstand er uændret siden den bygningssagkyndiges besigtigelse af ejendommen. Den bygningssagkyndige er derfor erstatningsansvarlig. Under hensyn til at skaderne er delvist beskrevet i tilstandsrapporten, fastsættes erstatningen til 80.000,- kr. efter fradrag for forbedringer.

Under henvisning til sagens udfald skal udgifter til syns- og skønserklæringen betales af den bygningssagkyndige med 11.250,- kr. inkl. moms.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF