Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 17110

Afgørelsesdato: 22. januar 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 78. møde afholdt den 22. januar 2018Sagen vedrører:

Andet

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 22. januar 2018.

Klager har den 4. august 2017 klaget over tilstandsrapport nr. XX af 20. juni 2016 vedrørende ejendommen
XX. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig XX.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Lysindfald i tagrygningen.
2. Inddækning af vindskede på kviste mangler.

Klager har gjort krav på udbedringsomkostningerne.
Klager har ikke tegnet ejerskifteforsikring.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos XX.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige er ikke erstatningsansvarlig.

Klager skal betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får ikke klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Vedrørende forhold 1, lysindfald i tagrygningen, finder nævnet, at allongen var retvisende, da der ikke var betydeligt lysindfald i tagrummet samt nyoplagte fugleklodser i rygningen, som vurderes at været placeret forinden udarbejdelsen af allongen. Den bygningssagkyndig har derfor ikke begået fejl og er dermed ikke erstatningsansvarlig.

Vedrørende forhold 2, manglende inddækning af vindskeder på kviste, finder nævnet, at allongen var retvisende, da de monterede zinkkapsler på begge kviste vurderes at være monteret forinden allongens udarbejdelse. Den bygningssagkyndig har derfor ikke begået fejl og er dermed ikke erstatningsansvarlig

Under henvisning til sagens udfald skal klager betale omkostninger til syn og skøn med 3.500,- kr. inkl. moms.

Klager får ikke klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF