Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18020

Afgørelsesdato: 23. marts 2018

Nævnsmøde: Afgjort uden for nævnsmødeSagen vedrører:

Vinduer og døre

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har den 14.februar 2018 modtaget Deres klageskema vedrørende klage over tilstandsrapport nr. xx af 6. november 2017, der er udfærdiget af bygningssagkyndig xx.

De klager over 3 punkterede ruder på 1. sal, som ikke er bemærket i tilstandsrapporten.

Det fremgår af klagen, at Deres krav lyder på 7.100 kr.

Afgørelse

Uanset om De måtte få medhold i, at den bygningssagkyndige har begået en fejl ved ikke at nævne de omhandlede ruder i tilstandsrapporten, er størrelsen af Deres krav under den mindstegrænse, nævnet anvender, jf. § 10, stk. 2, i nævnets forretningsorden. Nævnet afviser derfor klagen.

Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klagegebyret på 275,- kr. returneres til Deres NemKonto.