Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18-02120

Afgørelsesdato: 10. september 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 82. møde afholdt den 10. september 2018Sagen vedrører:

Tagkonstruktion/-belægning/skorsten

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 10. september 2018.

Klager har den 6. marts 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 28. januar 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Skader på skorsten
Klager har gjort krav på 82.602,50 kr.

Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen er gået konkurs. Selvrisiko ved Garantifonden er 20.000,- kr. ved første skade.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 16.500,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af den bygningssagkyndige med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet kan tiltræde skønsmandens vurdering.

Nævnet lægger til grund, at skaderne på skorstenen var synlige under den bygningssagkyndige besigtigelse. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige har begået fejl ved ikke at registrere skaderne på skorstenen, hvorfor den bygningssagkyndige er erstatningsansvarlig. Erstatningen fastsættes til 16.500,- kr. efter fradrag for forbedringer.

Under henvisning til sagens udfald skal den bygningssagkyndige betale omkostninger til syn og skøn med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.
Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF