Om nævnet
Klageskema
Love og regler
Afgørelser
Teknisk revision
Ofte stillede spørgsmål
Links
Kontakt
Sitemap
Brug af cookies
 

Afgørelser

Journalnr.: 18-02131

Afgørelsesdato: 15. oktober 2018

Nævnsmøde: Klagenævnets 83. møde afholdt den 15. oktober 2018Sagen vedrører:

Kældre/krybekældre/terrændæk

Indledning

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har behandlet sagen på møde den 15. oktober 2018.

Klager har den 9. marts 2018 klaget over tilstandsrapport nr. xx af 22. september 2016 vedrørende ejendommen xx. Rapporten er udarbejdet af bygningssagkyndig xx.

Der er klaget over følgende forhold i tilstandsrapporten:

1. Manglende afløb ved kælderdør

Klager har gjort krav på udbedring.
Klager har tegnet ejerskifteforsikring. Forsikringen har ikke dækket forholdet.

Den bygningssagkyndige har tegnet ansvarsforsikring hos xx.
Den bygningssagkyndige har afvist erstatningsansvar.

Afgørelse

Den bygningssagkyndige skal betale 15.000,- kr. til klager inden 30 dage fra forkyndelsen.

Udgifter til syns- og skønserklæringen skal betales af den bygningssagkyndige med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret på 275,- kr. tilbage.

Begrundelse

Nævnet finder, at det manglende afløb ved kælderdøren udgør en nærliggende risiko for skade. Nævnet finder derfor, at den bygningssagkyndige har handlet ansvarspådragende ved ikke at registrere forholdet i tilstandsrapporten. Erstatningen fastsættes til 15.000,- kr., idet nævnet bemærker, at en udbedring af forholdet ikke udgør en forbedring i dette tilfælde.

Under henvisning til sagens udfald skal den bygningssagkyndige betale omkostninger til syn og skøn med 11.250,- kr. inkl. moms til nævnet, jf. faktura.

Klager får klagegebyret retur.

Syn og skøn

Ja

Hent hele kendelsen som PDF